De Geoorde Wilg (Salix aurita) is een vrij zeldzame struik die verward kan worden met de grauwe wilg of met een kruising tussen beide. De geoorde wilg wordt meestal niet veel hoger dan 2,5 meter. De twijgen zijn vaak bijna loodrecht vertakt. Ze worden snel kaal en verkleuren roodachtig. De bladeren zijn omgekeerd eirond tot elliptisch met de grootste breedte in de bovenste bladhelft. Ze zijn 1,2 tot 4 centimeter lang en 0,7 tot 3 centimeter breed. De bladrand is in regel gegolfd en de bladtop is opvallend gedraaid. De geoorde wilg komt in heel europa voor bijhalve in het hoge noorden. Ze kunnen ook met zekerheid als inheems beschouwd worden.
 
doneer Harm-Edens-ambassadeur Guusanke  initiator

Iedereen, die zich op welke wijze dan ook aangetrokken voelt door het project Burgerbosje, om te planten,
te sponsoren of op andere wijze te steunen, kan contact zoeken met de stichting Boargerboskje via info@burgerbosjes.nl