De Grauwe Wilg (Salix cinerea) is een struik of boom die tot de wilgenfamilie behoort. De grauwe wilg komt van nature voor in Eurazië.
De grauwe wilg wordt tot 6 m hoog. De jonge takken zijn grijsviltig behaard, evenals de knopschubben. De 2,5-6 cm lange bladeren zijn langwerpig of omgekeerd eirond. Het blad heeft een vlakke top, aan weerszijden met acht of meer nerven en een blauwgroene tot grijze onderkant. De nerven op de onderkant zijn grijsbehaard. De kleine steunblaadjes zijn half hart- tot niervormig, maar vallen soms af.
De grauwe wilg is tweehuizig en bloeit in maart met 3,5-5 cm lange katjes, die vaak een rode kleur hebben. Ze verschijnen voor het blad. Het zaad is behaard.
De grauwe wilg komt voor op matig voedselrijke moerassige plaatsen, zoals slootranden, moerasbos, schraalland en duinvalleien.
De rupsen van de grote weerschijnvlinder, Cabera exanthemata en klaverblaadje leven op de grauwe wilg.
doneer Harm-Edens-ambassadeur Guusanke  initiator

Iedereen, die zich op welke wijze dan ook aangetrokken voelt door het project Burgerbosje, om te planten,
te sponsoren of op andere wijze te steunen, kan contact zoeken met de stichting Boargerboskje via
info@burgerbosjes.nl