Eigenschappen van zandgrond
Zand
is ongeconsolideerd (los), korrelig materiaal en een van de meest voorkomende natuurlijke stoffen op aarde. Zand bestaat uit zeer kleine stukjes steen, zandkorrels, die in grootte variëren tussen 63 micrometer en 2 millimeter. Als de korrels kleiner dan 63 micrometer zijn heet de grondsoort silt; bij korrels groter dan 2 millimeter spreekt men van grind. Zand komt meestal voor als sediment, hetgeen wil zeggen dat het zand is vervoerd door water of wind. Zo zijn van zand duinen, stranden, woestijnen en rivieren ontstaan. De korrels zijn meestal afbraakmateriaal van gesteenten, maar kunnen ook van organische afkomst zijn (schelpen, koraal).In zandgrond is het makkelijk tuinieren. Nu en dan composteren is aanbevolen.

Bert van Os ( Genenbank Staatsbosbeheer):
We maken in Burgerbosjes gebruik van plantmateriaal dat op basis van haar genetische herkomst het best is aangepast aan de huidige klimatelogische situatie en daarmee het best in staat is om veranderingen op te vangen (zowel naar warmer als naar kouder). Daarmee weer oorspronkelijk inheemse populaties op te bouwen, die zich duurzaam in stand kunnen houden. Zie ook www.genenbankbomenenstruiken.nl

Boomsoorten voor zandgrond
Er is gekozen voor drie grondsoorten met elk een assortiment van 8 boom-en struiksoorten. Uitgangspunt is floradistrict LD, waarbij voor de hogere zandige delen onderscheid is gemaakt voor nat en droog. Dit zijn indicaties, op basis van lokale omstandigheden kan er natuurlijk van worden afgeweken.
Indien liever geen opgaande bomen gewenst, dan kunnen andere struiksoorten worden ingebracht. Dichtere plantverbanden zijn met name bedoeld om sneller een gesloten vegetatie te krijgen en overlast van onkruid tegen te gaan. Randen kunnen vooral worden voorzien van soorten die lichtminnend, bloeiend en vruchtdragend zijn. Hierdoor zal er meer beleving van kleur, geur en fauna zijn
.


Quercus robur-Zomereik-kern-nat,
lees meer

Quercus robur

Quercus robur

Quercus robur

Quercus robur

Betula pubescens-Zachte berk-kern-nat,
lees meer

Betula pubescens

Betula pubescens

Betula pubescens

Betula pubescens

Sorbus aucuparia-Lijsterbes-rand-nat,
lees meer

Sorbus aucuparia

Sorbus aucuparia

Sorbus aucuparia

Sorbus aucuparia

Ilex aquifolium-Hulst-overgang rand/kern-nat,
lees meer

Ilex aquifolium

Ilex aquifolium

Ilex aquifolium

Ilex aquifolium

Rhamnus frangula-Vuilboom / Sporkehout-rand-nat,
lees meer

Rhamnus frangula

Rhamnus frangula

Rhamnus frangula

Rhamnus frangula

Rosa balsamica-Beklierde heggenroos-rand, zonzijde-nat,
lees meer

Rosa balsamica

Rosa balsamica

Rosa balsamica

Rosa balsamica

Crataegus monogyna-Eénstijlige meidoorn-rand, zonzijde-nat,
lees meer

Crataegus monogyna

Crataegus monogyna

Crataegus monogyna

Crataegus monogyna

Rosa corymbifera-Heggenroos-rand, zonzijde-nat,
lees meer

Rosa corymbifera

Rosa corymbifera

Rosa corymbifera

Rosa corymbifera

 


 


Alnus glutinosa-Zwarte els-kern-droog,
lees meer

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa

Betula pendula-Harde berk-kern-droog,
lees meer

Betula pendula

Betula pendula

Betula pendula

Betula pendula

Myrica gale-Gagel-rand, nattere deel-droog,
lees meer

Myrica gale

Myrica gale

Myrica gale

Myrica gale

Prunus padus-Vogelkers-overgang rand/kern-droog,
lees mee
r

Prunus padus

Prunus padus

Prunus padus

Prunus padus

Ribes nigrum-Zwarte bes-rand, zonzijde-droog,
lees meer

Ribes nigrum

Ribes nigrum

Ribes nigrum

Ribes nigrum

Rosa canina-Hondsroos-rand, zonzijde-droog,
lees meer

Rosa canina

Rosa canina

Rosa canina

Rosa canina

Salix aurita-Geoorde wilg-rand-droog,
lees meer

Salix aurita

Salix aurita

Salix aurita

Salix aurita

Salix cinerea-Grauwe wilg-rand-droog,
lees meer

Salix cinerea tristis

Salix cinerea

Salix cinerea

Salix cinerea