Burgervoedselbos, een Burgerbosje met een extra dimensie

Al vaker kregen we de suggestie om naast ‘’gewone’’ streekeigen boomsoorten ook vruchtbomen in Burgerbosjes toe te laten. Geen bezwaar, want er zijn meerdere vruchtbomensoorten die streekeigen en duurzaam zijn.
Maar we gaan nog een stap verder, een Burgervoedselbos behoort nu ook tot de mogelijkheden. Je eigen Burgerbosje kan daar de basis voor vormen.

Wat is een voedselbos
Een voedselbos is een door mensen gecreeëerde plantengemeenschap (planten, bomen en struiken) met een extreem hoog aantal eetbare soorten, gericht op duurzame voedselproductie.De biodiversiteit, (ecologische) veerkracht en productiviteit (van biomassa) van een voedselbos zijn hoog. Een voedselbos is volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig.
Het ontwerp van een voedselbos is geïnspireerd op de opbouw van een natuurlijk bos zoals we dat in Europa nog aantreffen en ook een tropisch regenwoud is een goed voorbeeld.
En ja, ook een Burgerbos (je) kan heel goed als voedselbos dienen.

De grootte van een voedselbos kan variëren van mini- Burgerbos tot een terrein van meerdere hectaren.
Aan de basis van een voedselbos- of tuin ligt een slim meerlaags ontwerp ten grondslag, geïnspireerd op de opbouw van een natuurlijk bos: divers en uitermate duurzaam. Het voorkomt erosie, legt CO2 vast in de bodem, zorgt voor groeiende bodemvruchtbaarheid Met een goed opgezet plan en goed beheer hoeft op den duur niet steeds opnieuw te worden aangeplant. De arbeid en input zijn op den duur nihil.
Dat de productiviteit zo hoog is, komt door de verschillende lagen die precies op elkaar afgestemd zijn. Anders dan in de landbouw wordt niet met een enkele laag - de akker- gewerkt, maar ook met de lagen daarboven. Het allerbelangrijkste is dat een juist ontworpen voedselbos zichzelf in stand houdt en voedsel en onderdak biedt aan ontelbare soorten organismen, groot en klein.  Want niet alle plantensoorten hoeven voor de mens eetbaar te zijn. Ook soorten die bijvoorbeeld bestuivende insecten of plaagbestrijdende vogels aantrekken krijgen er hun plek.

We zijn van plan om het eerste Burgervoedselbos in het voorjaar en de zomer van 2017 te gaan ontwikkelen op een nog nader te noemen locatie. Dit bos krijgt een voorbeeldfunctie.